Konferencja “Pomorskie Forum Nauczycieli” pod Patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Pomorskie Forum Nauczycieli pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu na Pomorzu! Zainicjowane i zorganizowane dzięki współpracy międzysektorowej: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych.

Ideą wydarzenia jest scalanie jakże ważnych aspektów naszego życia – bycia dobrym, wykształconym, przedsiębiorczym człowiekiem, z poczuciem misji współtworzenia społeczności lokalnej nastawionej na rozwój społeczno – gospodarczy.

Pomorskie Forum Nauczycieli ma stanowić platformę wymiany doświadczeń, wspólnego budowania potencjału obecnych i przyszłych pokoleń. Ma tworzyć bazę przydatną do rozwiązywania problemów, inicjowania nowych możliwości i ciekawych rozwiązań, ma stać się laboratorium, w którym można pozwalać sobie na popełnianie błędów, by w wyniku tych badań powstawały niestandardowe, innowacyjne rozwiązania oparte o to co najważniejsze – rozwój przez doświadczanie.

Pomorskie Forum Nauczycieli to cel pośredni, który zmierza do osiągnięcia celu głównego, jakim jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości edukacji, która stanowi klucz do kariery zawodowej naszych uczniów.

Konferencja

Pomorskie Forum Nauczycieli

została objęta

patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa

                                        

                                               


Termin: 05.10.2018 r. /piątek/, godz. 10.30-16.00

Miejsce: Wejherowo, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36

Koszt uczestnictwa: 61,50 zł brutto (kwota do zapłaty) / 50 zł netto – w cenę wliczono wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji, materiały konferencyjne, obiad

Program Konferencji “Pomorskie Forum Nauczycieli”

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !!!