Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe, 2-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela specjalisty oligofrenopedagogiki prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolach, szkołach (w tym integracyjnych i specjalnych), placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, NGO, itp. oraz nauczyciela wspomagającego

Chcesz pracować z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat