Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Rozwijanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 

Studia podyplomowe, 3-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów: plastyka i technika w szkole podstawowej w klasach 4-8 (II etap edukacyjny) i szkole ponadpodstawowej (4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum)

Chcesz prowadzić lekcje plastyki i techniki w szkole?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat