Surdopedagogika i tyflopedagogika

Studia podyplomowe, 3-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

* chcą uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnorodnymi dysfunkcjami wzroku i słuchu, w szkołach różnych szczebli kształcenia oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych

Chcesz pracować w placówkach specjalnych, klasach integracyjnych, a także jako nauczyciel wspomagający?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat