Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Studia podyplomowe, 2-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych

Chcesz pracować jako nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej?

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat