Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia podyplomowe, 3-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • planują uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III

Zgodnie z §12 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która:

  1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych oraz
  2. legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (poziom B2) lub wyższym oraz
  3. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Chcesz zostać nauczycielem języka angielskiego?

Złóż wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 1 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat