Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w październiku

?? Rekrutacja na studia podyplomowe dla Nauczycieli, Dyrektorów i Specjalistów zatrudnionych w oświacie trwa Nasza placówka doskonalenia nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” we współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą proponuje szeroki wybór kierunków:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (on-line)
? Zarządzanie oświatą – Manager w edukacji (on-line)
? Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
? Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna
? Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika)

? Nauczanie plastyki i techniki
?
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
? Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
? Wczesne nauczanie języka angielskiego
?️ Logopedia
? oraz wiele innych kierunków w formule stacjonarnej, hybrydowej i on-line!

? biuro@eduteam.pl
511-018-820, 511-018-830

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Wirtualny Dziekanat (WD) Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Nie przynosimy do biura ani nie wysyłamy do Uczelni dokumentacji papierowej.