Szkoła dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na spotkania w ramach
Szkoły dla Rodziców.

Na zajęciach podejmujemy tematykę bliską każdemu Rodzicowi dotyczącą jego relacji z dzieckiem. Poruszamy zagadnienia ważne dla stworzenia mądrej relacji z dzieckiem:

  1. „Dobra mama, dobry tata” – co to znaczy? Jak powinien postępować „dobry rodzic”?
  2. Jak zająć dziecko? Zabawy i ćwiczenia wynikające z zainteresowań i potrzeb dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
  3. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.
  4. Drogowskazy w labiryncie wychowania – jak budować pozytywne  relacje? Jak słuchać, aby usłyszeć? Jak patrzeć, aby zobaczyć? Jak zauważyć to, co dobre w drugiej osobie?
  5. Rozbudzanie u dziecka motywacji do nauki. Dekalog uczenia się. Nauka szkolna – problem dziecka czy rodzica?

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej w grupie do 18 osób. Odbywają się w piątki po południu i trwają 4  godziny dydaktyczne.

Opiekunem Szkoły dla Rodziców jest pani Joanna Wcześny, która prowadzi uczestników przez meandry dojrzałego i mądrego Rodzicielstwa.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie i mailowo na adres: biuro@eduteam.pl 

Serdecznie zapraszamy!!!