Strefa studenta

Drodzy Słuchacze Studiów Podyplomowych,

 • w celu wejścia do Wirtualnego Dziekanatu należy wpisać login i hasło otrzymane e-mailem w trakcie rekrutacji na studia; profil w Wirtualnym Dziekanacie umożliwia Wam m.in. monitoring płatności, dostęp do faktur i indywidualnego rachunku oraz dostęp do numeru albumu, a w trakcie sesji egzaminacyjnej – do elektronicznego zapisu osiągnięć z poszczególnych modułów przedmiotowych.
 • w celu wejścia do platformy e-learningowej EduTeam należy wykorzystać nazwę użytkowania i hasło, które zostały przekazane e-mailem przez biuro Instytutu Edukacji EduTeam; platforma zawiera materiały merytoryczne z tych modułów przedmiotowych, które są przewidziane do realizacji on-line na podstawie programu kształcenia dla danego kierunku studiów.

 

TERMINARZ ZJAZDÓW I PLANY ZAJĘĆ
dla studiów podyplomowych

semestr ZIMOWY 2021/2022
pobierz -> terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022
pobierz -> plan zajęć na sem. ZIMOWY 2021/2022

 

 

Każdy uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać na swój wniosek zaświadczenie o statusie słuchacza. W tym celu należy napisać maila na adres: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub biuro@eduteam.pl. Zaświadczenie jest przesyłane w formie skanu na adres mailowy słuchacza.

 

 

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą ubiegać się o fakturę po dokonaniu opłaty za studia. W tym celu należy wysłać do kwestury (platnosci@psw.kwidzyn.edu.pl, kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl) skan wniosku z właściwymi danymi. Faktury są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej na koncie słuchacza w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych do pobrania poniżej:

 1. Regulamin praktyk zawodowych.
 2. Program praktyk zawodowych.
 3. Dziennik praktyk.
 4. Konspekt zajęć.
 5. Opinia o praktykancie.
 6. Sprawozdanie z praktyki zawodowej.
 7. Podanie w sprawie zwolnienia z praktyki.
 8. Zwolnienie z praktyki – praktyka jako okres wykonywanej pracy (załącznik do podania).
 9. Deklaracja dot. realizacji praktyki zawodowej.