O nas

“Myślę, więc jestem” konkluzja, w której Kartezjusz próbował zdefiniować niepodważalność podstaw wiedzy jest esencją EDUKACJI. Im więcej wiemy, tym łatwiej nam podejmować trafne decyzje, zmieniać swoje życie, wpływać na nasze otoczenie. Nauka, zdobywanie wiedzy, podnoszenie kompetencji jest naszą Misją. Naszym Mottem będą więc słowa:

 “Cogito ergo sum” 

René Descartes (Kartezjusz)

Nasza działalność ukierunkowana jest na budowanie potencjału obecnych i przyszłych pokoleń ludzi ambitnych, odważnych, otwartych na wiedzę i nowe wyzwania, wartościowych, lojalnych swoim wartościom. Staramy się przekonać wszystkich, którzy do Nas przyjdą, że warto inwestować w siebie. Bo jak każda mądrze zaplanowana inwestycja w przyszłości przyniesie zyski.


Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie – Partner wiodący EduTeam.

“Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie jest niedużą uczelnią, jednakże niedużą świadomie i z premedytacją. Nie dążymy do kształcenia niezliczonej liczby studentów, dbamy o to, aby NASI studenci w liczbie nieprzekraczającej możliwość ich zapamiętania, kształcili się w atmosferze, gdzie czują, że się o nich dba, że zarówno administracja, jak przede wszystkim dydaktycy – rzeczywiście są po to, by umożliwić studentom rozwój, uzyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.”

dr Katarzyna Strzała – Osuch
Prorektor ds. rozwoju i współpracy

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia. Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

 

 

Zespołem EduTeam kierują:

Anna Symon – dyrektor ds rozwoju
a.symon@eduteam.pl

Ekspert w zakresie efektów kształcenia oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji. Autorka wielu planów i programów kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Wieloletni koordynator programów Erasmus i Erasmus+. Specjalistka ds. współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami i sektorem biznesu. Doradca w zakresie nabywania kwalifikacji zawodowych. Kobieta czynu, perfekcjonistka, inicjatorka wielu projektów międzynarodowych. Obowiązkowa i odpowiedzialna, kompetentna, ambitna, uwrażliwiona na potrzeby innych ludzi, słucha i słyszy. Prywatnie mama Matyldy, miłośniczka historii, szczególnie okresu napoleońskiego, oraz wielbicielka twórczości Tori Amos.

Inni o Ani: “Mistrz dyplomacji”
Ania o sobie: „Rzeczy niemożliwe robię od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać”.

 

Waldemar Węgrzynowski – dyrektor ds IT
w.wegrzynowski@eduteam.pl

Trener, doradca, ekspert w zakresie IT. Posiada wyjątkowo szeroką wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności z zakresu IT, wyniesioną z wcześniejszej pracy w Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. Mówi o sobie, że jest „dinozaurem” komputerów. Wieloletni wykładowca, ekspert w zakresie zastosowania technologii cyfrowych w edukacji oraz nowoczesnych metod nauczania. Doradca w zakresie budowania sieci informatycznej oraz tworzenia pracowni komputerowych. Administrator bezpieczeństwa informacji. Autor wielu programów i projektów edukacyjnych.

Jest to człowiek o wysokim poziomie empatii, cierpliwy, pomocny, pełen szacunku i życzliwości. Posiada wyjątkowe zdolności komunikacyjne, dzięki którym każde szkolenie informatyczne jest łatwe i przyjemne.

Prywatnie i zawodowo od wielu lat związany z osobami niepełnosprawnymi. Z zamiłowania pasjonat lotnictwa, pilot paralotniowy, instruktor i sędzia judo.

Inni o Waldemarze: “Jeden z niewielu informatyków, którego rozumiałam podczas szkolenia”.
Waldemar o sobie: “Cały czas się uczę”.