Rekrutacja

REKRUTACJA

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

TRWA!!!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą, w pełni dostosowaną do obowiązującego standardu kształcenia nauczycielskiego:

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Rok akademicki 2021/2022

Studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej organizowane przez
Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam”
Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo

Nie zwlekaj i dołącz do grona zadowolonych Słuchaczy i Absolwentów 🙂

INTERNETOWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – KROK PO KROKU:

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Wirtualny Dziekanat (WD) Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Nie przynosimy do biura ani nie wysyłamy do Uczelni dokumentacji papierowej.

  1. Formularz rejestracji na studia podyplomowe – ten dokument wypełniamy i zatwierdzamy jako pierwszy
  2. Rejestracja w systemie Wirtualny Dziekanat
  3. Szczegółowa instrukcja rejestracji w systemie WD – z tym dokumentem zapoznajemy się zanim rozpoczniemy właściwą rekrutację z pkt.2

Pobierz tabelę opłat na rok 2021/2022

Uwaga! Przygotuj proszę następujące dokumenty i skany w formie plików pdf, które będą wymagane w czasie rejestracji w systemie Wirtualny Dziekanat (WD):

  1. Kwestionariusz osobowy – wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
  2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym – wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
  3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu – dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
  4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie;
  5. Umowa wraz z załącznikiem – wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
  6. Dowód wniesienia 100 zł opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).

Dodatkowo:
– skan dokumentu potwierdzającego posiadanie “przygotowania pedagogicznego” (dotyczy rekrutacji na kierunki nadające uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów),
– skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (dotyczy rekrutacji na kierunki w obszarze pedagogiki specjalnej w sytuacji, gdy są to kolejne studia w tym zakresie).

JEŚLI PRZERAŻA CIĘ PROCEDURA REKRUTACJI I NIE CHCESZ REJESTROWAĆ SIĘ SAMODZIELNIE – PRZYJDŹ DO NAS, POMOŻEMY TOBIE W CAŁYM PROCESIE REKRUTACJI 🙂

WEJHEROWO:
Biuro Instytutu Edukacji EduTeam przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Śmiechowska 36 (wejście do budynku od strony parkingu)

Zapraszamy do biura w godzinach:
poniedziałek: 9.00-14.00
wtorek: 9.00-14.00
środa: 9.00-14.00
czwartek: 9.00-14.00
piątek: 9.00-13.00
sobota
(tylko w czasie zjazdu): 8.00-13.00 

Uwaga! W związku z pandemią, zapraszamy do kontaktu mailowego ? biuro@eduteam.pl lub telefonicznego ☎️ 511 018 820 lub 511 018 830 w celu umówienia spotkania w biurze w dogodnych dla Państwa godzinach.

 

Wszystkie programy studiów z aktualnej oferty skierowanej do obecnych i przyszłych nauczycieli w całości dostosowaliśmy do nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie studia podyplomowe nadające kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) będą trwały trzy semestry. Niektóre studia, tzw. „doskonalące” pozostaną w formule dwusemestralnej.

Kształcenie na organizowanych przez nas studiach podyplomowych, w tym studiach podyplomowych dla nauczycieli, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wszelkie wymogi ustawowe wskazane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Jeśli jeszcze nie podjęłaś(eś) decyzji i się wahasz, skontaktuj się z nami
lub odwiedź nas a podpowiemy i doradzimy Ci w wyborze !!!