Kursy i szkolenia

Naszą ofertę kursów, warsztatów i szkoleń kierujemy zarówno do nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych,
jak i do zainteresowanych osób z innych branż.

Oferta przykładowych realizowanych przez nas szkoleń, kursów i warsztatów:

 • Arteterapia w edukacji i terapii
 • Pedagogika kreatywna oraz trendy nowoczesnej edukacji
 • Trening kreatywności i twórczego myślenia
 • Neurodydaktyka – edukacja nowej generacji
 • Grywalizacja w nauczaniu
 • Konstruowanie gier i zabaw edukacyjnych (w tym językowych)
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęcia z dziećmi
 • Nowatorskie metody pracy z uczniem
 • Praca metodą projektu
 • Techniki relaksacyjne w pracy z uczniem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Metoda Montessori
 • Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Terapia ręki
 • Praca z uczniem autystycznym
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym
 • Plan Daltoński
 • Teatr Kamishibai
 • Trening widzenia
 • Biblioterapia w rozwoju kreatywnej aktywności werbalnej i plastycznej
 • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu i stymulowanie ich aktywności poznawczej
 • Jak pomóc, by nie zaszkodzić – praca z dzieckiem słabo widzącym i niewidomym w przedszkolu i szkole
 • Techniki brajlowskie
 • Kurs języka migowego
 • Kursy językowe dla nauczycieli
 • Kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego

Aktualna informacja o naborach na kursy, szkolenia i warsztaty jest dostępna: 
– na stronie głównej Placówki Doskonalenia Nauczycieli “Instytutu Edukacji EduTeam“,
– na naszym fanpage’u,
– w kalendarzu wydarzeń.

Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnej kadry trenerskiej, dlatego jesteśmy w stanie zorganizować i przeprowadzić w zasadzie dowolne szkolenie, warsztat czy kurs na indywidualne zlecenie Państwa firmy. 

Jeśli nie jesteś pewny/-a które szkolenie zamówić w naszym Instytucie Edukacji, nic prostszego – po prostu skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą! W takiej sytuacji proponujemy:

 • Spotkanie z Państwem w celu uzgodnienia wstępnego zakresu kursu/szkolenia/warsztatu
 • Przeprowadzenie diagnozy wśród uczestników kursu/szkolenia/warsztatu
 • Przedłożenie propozycji szczegółowego programu
 • Przeprowadzenie kursu/szkolenia/warsztatu
 • Ewaluacja kursu/szkolenia/warsztatu

Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych kursów i szkoleń.
Nasz numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.22/00051/2020.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!!!

Więcej informacji uzyskasz:
tel. 511-018-820, 511-018-830 
e-mail: biuro@eduteam.pl