Studia podyplomowe

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2021/2022

Studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej realizowane w Wejherowie

Jako uczelnia o profilu praktycznym jesteśmy nastawieni na działanie, doświadczanie, praktykowanie. Nasze programy opracowujemy z myślą o zdobywaniu wiedzy praktycznej. Kadra dydaktyczna, którą dysponujemy, to ludzie, którzy przez lata tworzyli i udoskonalali swój warsztat pracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje, które umożliwią nam modyfikację programów, tak by służyły one naszym studentom.

Wybierz interesujący cię kierunek studiów, złóż wymagane dokumenty i rozpocznij studia razem z nami.

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Nauczanie zdalne w czasie pandemii zmieniło niewątpliwie życie szkoły, wskazując potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji informatycznych przez osoby uczestniczące w procesie kształcenia. Pokazało jak ważne jest rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych mediów oraz internetu do organizacji i prowadzenia zajęć. Zapraszamy wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe i jednocześnie zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (Informatyki) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do podjęcia nowoczesnych studiów podyplomowych na kierunku: Informatyka dla Nauczycieli – nauczanie hybrydowe NOWOŚĆ! 

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomowe

Pobierz tabelę opłat na rok 2021/2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WEJHEROWIE
RAZEM Z EDUTEAM!