Szkolenia Rad Pedagogicznych

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Szkoleń Rad Pedagogicznych organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam”.

 

W ramach naszych szkoleń mogą Państwo odszukać tematykę odpowiadającą kierunkom realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Proponowane przez nas szkolenia są opracowane na bazie wieloletnich obserwacji i doświadczeń oraz prowadzone wyłącznie w formach warsztatowych przez grono wykwalifikowanych trenerów. Dysponując szerokim gronem kadry trenerskiej, naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej, a zwłaszcza specjalistów – praktyków, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa szkolenia w różnych, zindywidualizowanych obszarach dostosowanych do realnych potrzeb placówki szkolnej. Jeśli więc nie znajdziecie Państwo wśród wymienionych szkoleń poszukiwanej tematyki, prosimy o kontakt, a w odpowiedzi jesteśmy gotowi przygotować indywidualną propozycję dla Państwa placówki.

Po przeprowadzonym szkoleniu udostępniamy uczestnikom materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej EduTeam oraz umożliwiamy wsparcie mentora, superwizję zajęć, a także asystę w opracowaniu dokumentów w Systemie Ewaluacji Oświaty i sprawozdań składanych organom nadzorującym.

Aktualna oferta szkoleniowa dla Rad Pedagogicznych do pobrania TUTAJ

Oferta WYJAZDOWEGO szkolenia Rady Pedagogicznej do pobrania TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych proponujemy w formule 1-dniowej lub cyklicznej w siedzibie placówki lub w wariancie spotkania on-line albo w formule wyjazdowej 2-dniowej i dłuższej.
Koszt podstawowego szkolenia stacjonarnego wynosi 2100 zł brutto. Finalny koszt szkolenia ustalany jest w odniesieniu do indywidualnych zapytań.

UWAGA!! PROMOCJE I RABATY:
* Zamów szkolenie do końca 2021 roku, a uzyskasz rabat w wysokości 300 zł od podstawowej ceny szkolenia!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług!!!

Więcej informacji uzyskasz:
tel. 511-018-820, 511-018-830 
e-mail: biuro@eduteam.pl