Warsztat – Arteterapia w edukacji i terapii 13.XI.2021

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza na wiosenną edycję warsztatów pt. Arteterapia w edukacji i terapii.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych i innych placówek mających charakter terapeutyczny i rozwojowy, pracowników i wolontariuszy NGO oraz wszystkich osób, które dbają o rozwój swoich podopiecznych (dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych).

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych (1 spotkanie)

Celem szkolenia jest:

  • wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez poznanie różnorodnych, nowatorskich, kreatywnych metod i technik pracy indywidualnej i grupowej
  • poznanie terapeutycznego wymiaru rysunku, malarstwa, ruchu i słowa w procesie usprawniania i rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami,
  • nabycie umiejętności kompensowania potrzeb dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Sztuka plastyczna.
  2. Muzykoterapia.
  3. Biblioterapia.
  4. Drama.
  5. Techniki relaksacyjne.

Trener prowadzący szkolenie:

Joanna Teresa Wcześny – arteterapeuta, członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę, tyflopedagog, oligofrenopedagog, wieloletni wykładowca akademicki, praktyk, osoba pełna energii, pasji, zaangażowana w edukację i rozwój zarówno swój, jak i innych osób.

Joanna o sobie: … idąc przez życie, patrzę, słucham i obdarzam Człowieka troską…

Inni o Joannie: „Widać, że praca i pasja dla Pani Asi to to samo”.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikowane zaświadczenie wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Termin szkolenia:

13.XI.2021 r. (sobota)
w godz. 9.00-17.30
(10h dydaktycznych z przerwami)

Możliwość realizacji warsztatu dla zorganizowanej grupy, wówczas termin do uzgodnienia.

Koszt szkolenia: 290,00 zł 

Po ukończeniu szkolenia każdy zarejestrowany uczestnik
otrzymuje certyfikowane zaświadczenie
wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli!

Zarejestruj się na szkolenie

Istnieje możliwość zamówienia niniejszego szkolenia w innym terminie
dla zorganizowanej grupy np. w ramach Szkolenia Rady Pedagogicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co nas wyróżnia?

? Wysoka jakość świadczonych usług

? Kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu i praktyce specjalistycznej

? Posiadamy Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

? Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego

? Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

? Wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli