Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do końca października!

?? Rekrutacja na studia podyplomowe dla Nauczycieli, Dyrektorów i Specjalistów zatrudnionych w oświacie trwa‼ Nasza placówka doskonalenia nauczycieli „Instytut Edukacji EduTeam” we współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą proponuje szeroki wybór kierunków:
✅ Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (on-line) ? Zarządzanie oświatą – Manager w edukacji (on-line) ? Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ? Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna ? Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) ?️ Logopedia
Kontakt do nas:
? biuro@eduteam.pl
☎ 511-018-820, 511-018-830