Placówka Doskonalenia Nauczycieli

INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM to akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli!
POZYTYWNA AKREDYTACJA Pomorskiego Kuratora Oświaty – decyzja nr 146/2019 
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski pod numerem 1/2020
Wpis w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych – nr 274170
Wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.22/00051/2020

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i skorzystania z naszej oferty w bieżącym roku szkolnym!
Placówka doskonalenia nauczycieli INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM chętnie podejmie współpracę z Państwa placówką oświatową w celu realizacji zadań statutowych, tj. organizacji i przeprowadzenia:
szkoleń rad pedagogicznych,
– seminariów,
– wykładów,
warsztatów,
– kursów
oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uwaga! Mamy dla Państwa PROMOCJĘ NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – koszt szkolenia Rady Pedagogicznej obniżamy o 300 zł przy zleceniu do końca 2021 r. i przedpłacie z dogodnym terminem realizacji szkolenia.

Ważne! Od września 2019 r. środki otrzymywane przez szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powinny być wydatkowane tylko i wyłącznie na formy doskonalenia nauczycieli prowadzone przez AKREDYTOWANE PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, nie przez firmy szkoleniowe (§ 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2019 r., poz. 136)).
INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM spełnia powyższe wymagania, a nadzór pedagogiczny nad placówką prowadzi Kuratorium Oświaty. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikowane zaświadczenia o ukończeniu danej formy doskonalenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i organizacji szkoleń we współpracy z nami!!!

INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
ul. Śmiechowska 36
84-200 Wejherowo

tel. 511 018 820, 511 018 830
biuro@eduteam.pl
eduteam.pl

Statut Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli INSTYTUTU EDUKACJI EDUTEAM